id=”hi-165638″>竹菌

竹菌(模板附图),家园生者。气味咸,性寒。无毒。和姜、醋食最良。

七星菌(模板附图),生山中阴湿处,形似牛肝菌,背后有七点黄斑。

天花菌(模板附图)新甫京手机网站 ,,气味甘,性平。无毒。色白味佳。主治补中益气,健脾宽中,亦治小儿五疳虫疾,食之可化。

主治能解五脏六腑热结。亦治赤、白痢疾。同猪肉食,益脾补中。

味甘美、辛,性平。无毒。

凡煮菌者,入金银器同煮,不黑可食,黑者勿用。

外有一种苦竹菌,有大毒,不可用,味苦、麻。

主治五劳七伤,诸虚百损,妇人尸劳、瘵症,能杀痨虫。人多忽其功效。

此菌晒干研末,敷恶疮可消,溃烂出头者,敷其疮边,自可痊愈。

──模板卷十

──模板卷十

──模板卷十

二以上五色诸菌,人多不识,往往不细为分别,误将毒菌视为无伤,致令毒杀,深为可悯。

今特一一分别详明,使人知所采择。凡有未识者,宜加姜米或金银器同煮,倘有黑色,断不可食。外有一种番肠菌,其形与见手青无异,采来撅开,亦系见手即为青黑,但其味苦麻,若误食之,肚腹定为疼痛,解亦当以姜米及金银器预为辨之,方无舛错。盖菌之种类甚多,不能尽述。五色诸菌外,复有反黄、反青、反白、反黑、反赤诸菌,不可食。又云∶所谓反者,若青面白背者是也,余可类推及二十三种,性各不同,亦并分别言之,以便临时有所考察者也。

篦菌,形矮。有毒。

困木菌,微甘,性恶。

栗菌,苦,寒,人食多生瘿滞气。

桑花菌,味甘美。人难得食,食者强壮延年。

柏木菌,苦,寒。有小毒。

苦竹菌,有大毒。

枫菌,寒,涩。有毒。

麻菌,苦,寒。人食发疮。

柳菌,散血。

人面菌,似鸡 。有大毒。食之即死。

番肠菌,有大毒。

腐草菌,有毒。

马蹄菌,形似马蹄,味苦、涩。

胭脂菌,可为外科药。

癞头菌,味辛。食之令发苍。

番花菌,背黑面赤,误食损齿落发。

总之,青、黄、赤、白、黑五色菌可食。五菌之外,其色必杂色,必须种种审明,方可采用。倘毫厘有差,误伤性命,切宜慎之!

──模板卷十

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注