id=”hi-14446″>阴痒

善邑南门外三里,有妇阴中极痒难忍。因寡居,无人转述,医生莫知病情,治皆不效。至苏就上津老人诊,微露其意。叶用蛇床子熬汤洗,内服龟鹿二仙胶,19日而愈。阴蚀有用猪肝煮透,削如梃,钻孔数十,纳阴中,悠久抽出,必有虫在肝孔内;另易一如梃纳之,虫尽自愈。亦良法也。

农妇阴痒者,必有阴虫,微则痒,甚则痛,或为脓水淋沥,多由湿热所化,名曰。内宜清肝火,以龙胆泻肝汤,及加味逍遥散主之;外宜桃仁研膏,和雄黄末,或同难肝纳阴中,以制其虫。然无如银朱烟搽鸡肝以纳之,尤妙。

王孟英按∶尚有失眠一证,用飞矾六两,桃仁一两,五味子、雄黄各五钱,浅湖蓝四钱,共末之,蜜糖丸,每重四钱,即以方内雄黄为衣,坐入玉门。重者一回必愈。

椒茱汤:治妇人阴痒不可忍,惟以热汤泡洗,有不能够住手者。

花椒 吴茱萸 蛇床子 藜芦 陈茶 炒盐以水五升煎汤,乘热熏洗。

杏仁膏 治妇人阴痒不可忍。

杏仁 麝香

上为末。用旧帛裹之,缚定火上炙热,纳阴中。

椿根皮汤:治阴痒卓绝。

臭椿皮 荆芥穗 藿香

上锉。炖汤熏洗,即痒止而入。

一方∶治疳虫下蚀下部。用蒲黄、水银研匀敷入,外以鹤虱草熬汤熏洗。

炙肝散∶治妇人阴痒虫蚀。用牛肝或猪肝,切三寸长,大如钱,炙熟纳阴中,引虫出尽即愈。

一方∶治阴中虫痒。捣桃叶,绵裹纳阴中,日易三七回。

一方∶治阴痒。用蛇床子一两,白矾五钱,炖汤沐浴。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注