id=”hi-135597″>痘解

新甫京手机网站,上古无痘性淳朴,中古有痘情欲恣,痘禀胎元出不再,毒之深浅重轻识,天疮之名因天禀,疮形如豆痘名居,塞北不出寒胜热,毒发必自待天时。

上古之人不出痘,中古之人皆出痘者,此情欲之关系,即胎禀之关系也。塞北之人不出痘,中土之人,无一不出痘者,此地理之关系,即气候寒凉温热之关系也。毒有浅深,故出有轻重,小儿痘证初起,与伤寒相似,身体发热,不时惊悸,口鼻气粗,两眼发定,惟中指独冷,耳尻不热,再细察耳后有红筋,皆为出痘之形证也,如呵欠烦闷,痘出肝经,咳嗽有痰,喷嚏出涕,痘出肺经,惊悸烦躁,面色红赤,痘出心经,喜睡自利,四肢发热,痘出脾经,惟肾经但见耳尻发凉者,是火不能胜水也。

[注]

当今种痘之法,盛行中外,一切出痘之部位,痘形痘色之顺逆,痘证之老嫩疏密,辨形神声气饮食之虚实,辨气血阴阳表里之虚实,禀赋之顺逆,天时人事之顺逆,皆与种痘无关系,故略而不详。

上古之人无出痘者,天性淳朴也,中古之人有出痘者,情欲渐炽也,古人谓痘禀胎毒此定论也,惟禀于胎元,故一出不再出也,毒有浅深,故出有轻重也,名为天疮者,因毒禀于先天也,名为痘疮者,因疮形如豆也,其毒伏于形中而塞化不出者,以其气多寒凉,鲜邪阳火旺之气以触发其毒,故伏藏于内而不出也,中土之人必出者,以其气多温热,一触邪阳火旺之气,毒随内发而即出也,此皆医所当识者也。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注