id=”hi-124228″>目病有三因

陈无择云∶病者喜怒不节,忧思兼并,致脏气不平,郁而生涎,随气上厥,逢脑之虚,侵淫眼系,荫注于目,轻则昏涩,重则障翳,眵泪
肉,白膜瞒睛,皆内所因。或数冒风寒,不避暑湿,邪中于项,乘虚循系,以入于脑,故生外翳,医论中所谓青风、绿风、紫风、黑风、赤风、白风、白翳、黄翳等,随八风所中,变生诸症,皆外所因。或嗜欲不节,饮食无时,生食五辛,热啖炙
,驰骋田猎,冒涉烟尘,劳动外情,丧明之本,皆不内外因治之。

陈无择曰.喜怒不节.忧思兼并.以致脏腑气不平.郁而生涎.随气上厥.乘脑之虚.浸淫目系.荫注于目.轻则昏涩.重则障翳.眵泪
肉.白膜遮睛.皆内因.如数冒风寒.不避暑湿.邪中于项.乘虚循系.以入于脑.侵于目而生目病者.皆外因.若嗜欲无节.饮食不时.频食五辛.过啖炙爆.驰骋田猎.冒涉烟尘.劳动外情.皆丧明之本.此内外因也.

按∶论中所言致证之因,至为详悉。惜乎其方多本于风热,及水脏阳虚处治而未备,学者当自为通变矣。

徐彦纯曰.人之眼目.备脏腑五行.相资而神明.故能视.内障乃瞳神黑小.神光昏昧也.外障则有翳膜可见.内障有因于痰热.气郁.血热.
阳. 阴.虚脱荣卫所致.种种不同.外障有起于内
睛上.睛下睛中.视其翳色.从何经来.惟宜分治.目之为病.肝热则昏暗.心热则烦痛.风湿血少则涩痒.肾虚则不禁固.甚则陷突.缓则翳暗矣.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注