id=”hi-162892″>行针指要歌

或针风.先向风门气海中.或针水.水分夹脐脐边取.或针结.针着大肠泻水穴.或针劳.

或针风,先向风府百会中。或针水,水分侠脐上边取。

须用灸.或针痰.先针中脘三里间.或针吐.中脘气海膻中补.翻胃吐食一般针.针中有妙少人知.

或针结,针着大肠泄水穴。或针劳,须向膏肓及百劳。

或针虚,气海丹田委中奇。或针气,膻中一穴分明记。

或针嗽,肺俞风门须用灸。或针痰,先针中脘三里间。

或针吐,中脘气海膻中补。翻胃吐食一般医,针中有妙少人知。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注